پرلیت دانه ریز 1 لیتری

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : N/A

از مطالعه طبیعت و شرایط شیشه های طبیعی چنین نتیجه گیری می شود که چگونگی ژنز آنها همیشه چندان ساده نیست. عواملی را که باید در مورد پرلیت در نظر گرفت، عبارت است از حالت غیر متخلخل، تشکیل به صورت توده های خیلی بزرگ و مقدار آب ترکیبی نسبتا زیاد آن می باشد. به صورت ساده پرلیت از سرد شدن سریع یک توده ی خروجی در سطح زمین تحت فشار اتمسفر حاصل شده است. اما تحت این شرایط معلوم نیست که چرا و چطور این توده به صورت پومیس منبسط نشده و یا در اثر انفجار به توف تبدیل نمی شود. همچنین مشکلات برودت سریع یک توده ی عظیم به صورت همگن در تمام قسمتهای آن بدون تولید یک هسته ی درونی تبلور و یک پوسته بیرونی پومیس مانند بسیار فراوان می باشد. لذا به نظر نمی رسد که خروج توده ی سطحی و برودت سریع آن بتواند به تشکیل توده ی بزرگ پرلیتی قابل ملاحظه منجر شود. یک احتمال این است که پرلیت از نفوذ زیر یک پوشش نازک با فشار کافی برای ممانعت از تبدیل آن به پومیس تشکیل شده باشد. دودکش آتشفشانی در نواحی سطح زمین و دایک ها، سیل های سطحی وحاشیه توده های نفوذی بزرگ نیز برای تشکیل پرلیت پیشنهاد گردیده اند ولی هیچ فاکتور مشترک پرلیت با سیلیکات آبدار حاصل از چشمه های آب گرم و دودکش های آتشفشانی مشخص نمی کند که ممکن است فعالیت چشمه های آب گرم به سرد شدن سیل های سطحی کمک کرده باشد. احتمال سوم این است که پرلیت ها محصول دگرسانی سایر شیشه های ولکانیکی می باشند. از مطالعه پرلیت های کالیفرنیا به این نتیجه رسید که پرلیت از ابسیدین در حضور بخار آب تشکیل شده است.

قیمت : تماس بگیرید.