کارواش مجموعه گل و گیاه لشگری خدمات خودروشویی را برای مشتریان محترم ارائه می نماید. خدمات این مجموعه شامل: روشویی، نظافت داخل، موتورشویی، زیر شویی، خشکشویی و واکس پولیش می باشد.