در احداث يك باغ جديد دو حالت ممكن است رخ بنمايد. در حالت اول، محصول ويژه‌ای (مانند سيب، بادام و غيره) مورد نظر است و برای كشت آن بايد زمين مناسبی يافت شود. در حالت دوم، كه بيشتر همگانی است، زمين ويژه‌ای موجود است و بايد درختی را كه با آن زمين و منطقه سازش داشته باشد كشت شود.

مجموعه گل و گیاه لشگری با استفاده از متخصصین احداث باغ ، همراه با جدیدترین تجهیزات می تواند گزینه خوبی برای احداث باغ شما باشد .